Vejledning vedr. genoptagelse af schweissprøve-aflæggelse 
Gældende fra den 14. april 2020

 

Ud fra myndighedernes seneste udmelding og retningslinjer vurderer Dansk Kennel Klub, at schweissprøver, som i sagens natur aflægges udendørs, og med deltagelse af MAKSIMALT 10 PERSONER (alle inkl.) vil kunne genoptages fra og den 14. april 2020.

 

Myndighedernes anbefaling er fortsat, at man skal samles så få som muligt, og at man ikke skal samles unødigt.

NB: DKK vil lade det være op til den enkelte at vurdere, hvorvidt aflæggelse af schweissprøve er en nødvendighed.

DKK indskærper dog, at tilhører man en risiko-gruppe, eller føler man sig syg, skal man naturligvis blive hjemme.

 

DKK opfordrer specialklubber til at lade det være op til den enkelte dommer, sporlægger mv., om vedkommende ønsker at deltage under nedenstående forudsætninger.

Den enkelte kan have (sundhedsmæssige) årsager til at ønske at blive hjemme, andre kan have forbehold for at påtage sig det ansvar for at opretholde afstandspåbuddet, man som autoritet i situationen kan føle sig pålagt, og dette bør naturligvis respekteres.

 

Hvis specialklubber genoptager prøveaflæggelse, anbefaler DKK, at det sker ud fra hensyntagen til overholdelse af de af myndighedernes anbefalede afstandskrav samt nedenstående retningslinjer fra DKK:

 

Små grupper – max 10 personer
Der må max deltage 10 personer inkl. dommer, stifindere mv. ved prøven / per dommerhold.
DKK anbefaler, at prøveafholder og/eller specialklubben sender skriftlig information ud om disse forholdsregler, FØR deltagerne ankommer til prøven, så alle er indforstået med forventningerne til prøveaflæggelsen.

Det er op til prøvelederen at afgøre, om han/hun ønsker at afholde prøven.
Der er op til prøvelederen at arrangere prøven på en måde, så der ikke samles mere end 10 personer inkl. dommere, stifinder mv.

Raske deltagere
Det indskærpes, at kun raske personer må deltage i prøven.

Sikkerhedsafstand
Hold sikkerhedsafstand dvs. mindst 2 meters afstand til andre personer, når I aflægger prøven.

Klubhuse er fortsat lukkede
Klubhuse holdes fortsat lukkede grundet smitterisiko.
Prøveaflæggelsen forgår kun ude, hvor afstandskrav kan overholdes og smitteflader begrænses.

Ingen fysisk kontakt
Ved at parkere med afstand og lave ”vinke-hilsner” sikres det, at der ikke er fysisk kontakt mellem deltagerne.

God hygiejne
Husk vigtigheden af god håndhygiejne. Vask hænder med sæbe eller brug håndsprit før og efter prøven.

Medbring eget udstyr og undgå at dele
Prøvedeltagere medbringer eget udstyr, således at smitteflader begrænses.

Øvrige bemærkninger
Dommerne modtager diplomerne i underskrevet stand inden start, så hundeførerne kan modtage diplomet straks efter prøveaflæggelserne

 

 

Med venlig hilsen/Kind regards,
DANSK KENNEL KLUB